WEITZNER

WEITZNER

Weitzner textiles offer a sophisticated New York feel to interior design. Weitzner’s ethos views that interior fabrics and wallcoverings are the soul of a space. With the time-old tools of colour, texture, and pattern, Weitzner fabrics create materials that engage the senses and evoke curiosity, calm, and beauty. Weitzner Handmade showcases products made by hand by worldwide contemporary artisans, whilst Weitzner Smart offers innovative products that incorporate new technologies and present forward-thinking design solutions for our clients and Weitzner Perform products utilize special materials, finishes, and constructions to exceed industry standards.

The Weitzner fabric collections include understated yet luxurious velvets, herringbone, geometric designs.

Weitzner’s Spring 2017 Contesseration collection focuses on the impact that surfaces and patinas of art forms, both ancient and current have when hard and soft are juxtaposed like the small square tablets known as tesserae. The Weitzner Contesserationcollection translates art’s hard surfaces onto the soft textures of upholsetry and drapery textiles. From the speckled glazes of ceramica to oil-paint chips of Old Master portraits, from the tesserae of mosaics to the sheen of metal sculpture, these elusive layers are captured in the colors, textures and patterns of Weitzner’s latest wallcoverings and textiles.

Weitzner textiles endorse environmental consciousness and performance. The Weitzner textile collections offer three unique perspectives: the Weitzner Handmade presents textiles made by hand by worldwide contemporary artisans; the Weitzner Smart collections include innovative products that incorporate new technologies and present forward-thinking design solutions; whilst the Weitzner Perform collections include textiles that utilize special materials, finishes, and constructions to exceed industry standards.

Website: weitznerlimited.com


WEITZNER

Hàng dệt Weitzner mang đến cảm giác tinh tế của New York cho thiết kế nội thất. Quan điểm của Weitzner từ ethos rằng vải nội thất và đồ trang trí tường là linh hồn của một không gian. Với các công cụ lâu đời về màu sắc, kết cấu và hoa văn, vải Weitzner tạo ra các vật liệu thu hút các giác quan và gợi lên sự tò mò, bình tĩnh và vẻ đẹp. Weitzner Handmade trưng bày các sản phẩm được làm bằng tay bởi các nghệ nhân đương đại trên toàn thế giới, trong khi Weitzner Smart cung cấp các sản phẩm sáng tạo kết hợp các công nghệ mới và đưa ra các giải pháp thiết kế tiên tiến cho khách hàng của chúng tôi và các sản phẩm của Weitzner sử dụng vật liệu đặc biệt, hoàn thiện và xây dựng để vượt qua các tiêu chuẩn công nghiệp.


Các bộ sưu tập vải của Weitzner bao gồm những chiếc nhung nhẹ, sang trọng, xương cá, thiết kế hình học.


Bộ sưu tập của Weitzner từ mùa xuân 2017 tập trung vào tác động của bề mặt và lớp nền của các loại hình nghệ thuật, cả cổ xưa và hiện tại khi cứng và mềm đều được nối liền như các viên vuông nhỏ gọi là tesserae. Bộ sưu tập Weitzner Contessutions dịch các bề mặt cứng của nghệ thuật lên các kết cấu mềm mại của vải dệt và vải dệt. Từ những vệt lốm đốm của ceramica đến những mảnh sơn dầu của chân dung Old Master, từ tesserae của khảm cho đến ánh sáng của điêu khắc kim loại, những lớp khó nắm bắt này được ghi lại bằng màu sắc, họa tiết và hoa văn của bức tranh tường và vải dệt mới nhất của Weitzner.


Dệt Weitzner chứng thực ý thức và hiệu suất môi trường. Các bộ sưu tập dệt Weitzner cung cấp ba quan điểm độc đáo: Weitzner Handmade trình bày hàng dệt được làm bằng tay bởi các nghệ nhân đương đại trên toàn thế giới; bộ sưu tập Weitzner Smart bao gồm các sản phẩm sáng tạo kết hợp các công nghệ mới và đưa ra các giải pháp thiết kế tiên tiến; trong khi các bộ sưu tập của Weitzner Performance bao gồm hàng dệt sử dụng vật liệu đặc biệt, hoàn thiện và xây dựng để vượt quá tiêu chuẩn ngành.


Trang web: weitznerlrict.com