WEDGWOOD


WEDGWOOD

Established in 1649 as an ironworks in a small Finnish village, Fiskars has grown to be a leading consumer goods company with globally recognized brands including Fiskars, Iittala, Gerber, Royal Copenhagen, Wedgwood and Waterford.

With iconic products, strong brands and a global ambition, Fiskars is dedicated to enriching people’s lives in the home, garden and outdoor.

Fiskars’ business is balanced through its broad portfolio of functional, living and outdoor products and geographical presence in Europe, Asia and the Americas. As a company, we are positioned for growth, aiming to outperform the market and create innovative and beautiful designs that consumers value.

We are proud of the fact that our products are relied upon from one generation to the next and that the centuries-old tradition of craftsmanship stemming from the village where the company’s story began, is still with us today.

Fiskars’ products are available in more than 100 countries and the company employs around 9,000 people in 30 countries. The group recorded net sales of 1,105.0 million euros in 2015.

For more detailed texts / numbers etc. please see the full annual review:Fiskars 2015 Annual Review


Website: https://www.wedgwood.com


WEDGWOOD

Được thành lập vào năm 1649 như một xưởng sắt tại một ngôi làng nhỏ của Phần Lan, Fiskars đã phát triển thành một công ty hàng tiêu dùng hàng đầu với các thương hiệu được công nhận trên toàn cầu bao gồm Fiskars, Iittala, Gerber, Royal Copenhagen, Wedgwood và Waterford.

Với các sản phẩm mang tính biểu tượng, thương hiệu mạnh và tham vọng toàn cầu, Fiskars dành riêng để làm giàu cho người dân sống trong nhà, ngoài vườn và ngoài trời.

Hoạt động kinh doanh của Fiskars được cân bằng thông qua danh mục đầu tư rộng lớn gồm các sản phẩm chức năng, sinh hoạt và ngoài trời và sự hiện diện địa lý ở Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ. Là một công ty, chúng tôi được định vị để phát triển, nhằm mục đích vượt trội so với thị trường và tạo ra các thiết kế sáng tạo và đẹp mắt mà người tiêu dùng đánh giá cao.

Chúng tôi tự hào về thực tế rằng các sản phẩm của chúng tôi dựa trên thế hệ này sang thế hệ khác và truyền thống nghề thủ công hàng thế kỷ bắt nguồn từ ngôi làng nơi câu chuyện của công ty bắt đầu, vẫn còn với chúng tôi ngày nay.

Các sản phẩm của Fiskars có mặt tại hơn 100 quốc gia và công ty có khoảng 9.000 người tại 30 quốc gia. Tập đoàn đã ghi nhận doanh thu ròng 1.105,0 triệu euro trong năm 2015.

Fiskars được liệt kê trên Nasdaq Helsinki.

Để biết thêm các văn bản / số chi tiết, v.v. vui lòng xem toàn bộ đánh giá thường niên: Đánh giá thường niên Fiskars 2015

Trang web: https://www.wedgwood.com