SCION
SCION

Scion interior decoration fabrics form part of the Style Library which includes long-standing names in upholstery and curtain fabrics as well as wallpapers like William Morris, Sanderson, Zoffany, Harlequin and Anthology.

Notable amongst the Scion collections are: The Levande, Spirit and Soul, Wabi Sabi Melinki, Guess Who? and Lohko collections that offer distinctive and unique styles which epitomise Scion’s design ethos; creating cutting-edge, accessibly priced and forward looking printed fabrics and wallpapers. They are complemented by the checks and stripes of Khalo Weaves and the tactile plains of Scion Textures, the latest additions to the growing Scion family.

The Scion Tomoko (japanese for wisdom) collection presents a highly useable collection of small-scale upholstery weaves, drawing its inspiration from the simple shapes and clean lines embodied in Japanese design. The Scion Tomoko collection comprises 4 woven designs over a number of vibrant colourways, the collection contains 30 fabrics: versatile and durable, they are suitable for general domestic upholstery.

 

Website: www.scion.uk.com


SCION

Các loại vải trang trí nội thất Scion là một phần của Thư viện Phong cách bao gồm các tên tuổi lâu đời trong vải bọc và vải màn cũng như các hình nền như William Morris, Sanderson, Zoffany, Harlequin và Anthology.


Đáng chú ý trong số các bộ sưu tập Scion là: The Levande, Spirit and Soul, Wabi Sabi Melinki, Guess Who? và các bộ sưu tập Lohko cung cấp các phong cách đặc biệt và độc đáo mà tiêu biểu cho các đặc điểm thiết kế của Scion; tạo ra các sản phẩm vải và giấy dán tường tiên tiến, có giá dễ tiếp cận và hướng tới. Chúng được bổ sung bởi các kiểm tra và sọc của Khalo Weaves và đồng bằng xúc giác của Scion Textures, những bổ sung mới nhất cho gia đình Scion đang phát triển.


Bộ sưu tập Scion Tomoko (tiếng Nhật cho sự khôn ngoan) trình bày một bộ sưu tập dệt bọc quy mô nhỏ có thể sử dụng rất cao, lấy cảm hứng từ những hình dạng đơn giản và đường nét sạch sẽ thể hiện trong thiết kế của Nhật Bản. Bộ sưu tập Scion Tomoko bao gồm 4 thiết kế dệt qua một số màu sắc rực rỡ, bộ sưu tập chứa 30 loại vải: đa năng và bền, chúng phù hợp cho bọc ghế trong nhà nói chung.


Trang web: www.scion.uk.com