SANDERSON
SANDERSON

The first Sanderson fabric range of printed cottons was produced in 1919. The Sanderson range of designer fabrics today includes printed designs on cotton, linen and silk, together with jacquard and dobby weaves, embroideries, sheers and a wide range of plains suitable for curtains, upholstery and soft furnishings. Throughout its long history, Sanderson has continued to produce wallpaper to suit the style of the times. The range today includes bold stylised florals, classic English chintzes, plain textures, smart stripes, trellises and small scale motifs which are printed in the UK.

Sanderson forms part of the Style Library that includes the Zoffany, Harlequin, Anthology and Scion brands.

Notable amongst the latest Sanderson collections are the Art of the Garden where Sanderson’s have been inspired by the Persian Gardens of 500BC to the Baroque Gardens of the 17th Century and beyond to create Art of the Garden fabrics that embody the British love affair with horticulture. The Art of the Garden is perfect for creating a timelessly elegant look that is fit for modern living. This collection teams botanical drawings, watercolours, classic geometrics and detailed paisleys with organic feel linens, cottons and heavyweight velvets. Sanderson chose a sophisticated palette for this collection including deep blues and reds mixed with metallic and mineral hues. The Art of the Garden upholstery and curtain fabrics complement and are complemented by Sanderson’s other fabric collections such as the Palm Grove embroideries and Moorbank Plain collections of interior decoration fabrics and wallpapers. Sanderson’s Moorbank plains present a tactile, textural chenille in a rich colour palette that adds depth and luxury to any curtain-drapes, cushions and upholstery. Sanderson’s Palm Grove collection showcases a range of exquisite, linen embroideries with a timeless elegance and tranquility observed in nature. Moreover, rarely found in embroideries, the Pinery design is suitable for heavy domestic upholstery as well as drapes, blinds and cushions. The remaining four designs are all suitable for drapes, blinds and cushions.

 

Website: www.sanderson-uk.com


SANDERSON

Dòng vải in Sanderson đầu tiên được sản xuất vào năm 1919. Dòng vải thiết kế Sanderson ngày nay bao gồm các thiết kế in trên bông, vải lanh và lụa, cùng với vải dệt thoi và dệt dobby, thêu, vải và một loạt các đồng bằng phù hợp cho rèm cửa, nội thất bọc và mềm. Trong suốt lịch sử lâu dài của mình, Sanderson đã tiếp tục sản xuất giấy dán tường phù hợp với phong cách của thời đại. Phạm vi ngày nay bao gồm những bông hoa cách điệu táo bạo, những mảnh vải Anh cổ điển, họa tiết đơn giản, sọc thông minh, lưới và các họa tiết quy mô nhỏ được in ở Anh.


Sanderson là một phần của Thư viện Phong cách bao gồm các thương hiệu Zoffany, Harlequin, Anthology và Scion.


Đáng chú ý trong số các bộ sưu tập mới nhất của Sanderson là Art of the Garden, nơi Sanderson, được lấy cảm hứng từ Vườn Ba Tư 500BC đến Vườn Baroque của Thế kỷ 17 và hơn thế nữa để tạo ra các loại vải Art of the Garden thể hiện mối tình của người Anh với nghề làm vườn. The Art of the Garden là hoàn hảo để tạo ra một cái nhìn thanh lịch vượt thời gian, phù hợp với cuộc sống hiện đại. Bộ sưu tập này nhóm các bản vẽ thực vật, màu nước, hình học cổ điển và paisley chi tiết với khăn trải giường hữu cơ, bông và nhung nặng. Sanderson đã chọn một bảng màu tinh xảo cho bộ sưu tập này bao gồm màu xanh đậm và đỏ pha trộn với màu kim loại và khoáng chất. Các loại vải bọc và rèm vải của Art of the Garden bổ sung và được bổ sung bởi các bộ sưu tập vải khác của Sanderson, như các bức thêu của Palm Grove và các bộ sưu tập vải trang trí nội thất và giấy dán tường Moorbank Plain. Đồng bằng Sanderson sườn Moorbank trình bày một chenille xúc giác, kết cấu trong một bảng màu phong phú làm tăng thêm chiều sâu và sự sang trọng cho bất kỳ rèm cửa, đệm và bọc. Bộ sưu tập Sanderson từ Palm Grove trưng bày một loạt các tác phẩm thêu bằng vải lanh tinh xảo với sự thanh lịch vượt thời gian và sự yên tĩnh được quan sát trong tự nhiên. Hơn nữa, hiếm khi được tìm thấy trong thêu, thiết kế Pinery phù hợp cho bọc nội thất nặng cũng như màn, rèm và đệm. Bốn thiết kế còn lại đều phù hợp cho màn, rèm và đệm.

Trang web: www.sanderson-uk.com