NOBILIS


NOBILIS

NOBILIS in Latin means ‘distinguished’ or “in good taste”. In 1928, Adolphe Halard, founder of the company, opened a boutique under this name at 29 rue Bonaparte in Paris, between the church of Saint-Germain-des-Prés and the Fine Arts School, Ecole des Beaux Arts. By surrounding himself with renowned painters such as Suzanna Fontan, he began designing collections of wallpapers and fabrics which express the emotion of contemporary artists: the Nobilis spirit was born. NOBILIS quickly became internationally known for the quality and upscale finish of its products and services. Today, thanks to its subsidiaries and a network of some 200 associates in Europe, the United States and the Middle East, NOBILIS markets its products throughout the world.

In addition to its original role as a designer of fabric, trimmings, and wallpaper, NOBILIS also develops collections of rugs, sofas, furniture, and decoration accessories. NOBILIS epitomizes the elegance and good taste of French culture, while still remaining open to international influences. Always refined and of the highest quality, the different styles of NOBILIS collections range from twists on traditional French patterns to the latest chic designer creations. They are characterized by the richness of their materials, their creativity, patterns, and colors as well as their technical innovation. As a brand Nobilis is prestigious yet accessible with the NOBILIS designs enjoyed in homes and businesses. Some of the most successful decorators, interior designers, and decoration professionals call upon Nobilis to transform the interiors of prestigious luxury hotels and restaurants, yachts, private homes.

The Nobilis collections contain sumptuous velvets (e.g. Nice Day), plain weaves (e.g. Elias, Earth, Fashion Weaves), stripes (e.g. Festival de Velours), geometrics (e.g. Dandy, Tailor, Taffetas XXL), damasks (e.g. Palais Royal, Duomo), tweeds (e.g. Rue Cambon).

www.nobilis.fr


NOBILIS

NOBILIS trong tiếng Latinh có nghĩa là ’khác biệt hoặc trong một hương vị tốt. Năm 1928, Adolphe Halard, người sáng lập công ty, đã mở một cửa hàng dưới tên này tại 29 rue Bonaparte ở Paris, giữa nhà thờ Saint-Germain-des-Prés và Trường Mỹ thuật, Ecole des Beaux Arts. Bằng cách bao quanh mình với các họa sĩ nổi tiếng như Suzanna Fontan, anh bắt đầu thiết kế các bộ sưu tập giấy dán tường và vải thể hiện cảm xúc của các nghệ sĩ đương đại: tinh thần Nobilis được sinh ra. NOBILIS nhanh chóng được quốc tế biết đến với chất lượng và chất lượng hoàn thiện cao cấp của các sản phẩm và dịch vụ. Ngày nay, nhờ các công ty con và mạng lưới khoảng 200 cộng sự ở Châu Âu, Hoa Kỳ và Trung Đông, NOBILIS tiếp thị sản phẩm của mình trên toàn thế giới.

Ngoài vai trò ban đầu là nhà thiết kế vải, trang trí và giấy dán tường, NOBILIS còn phát triển bộ sưu tập thảm, ghế sofa, đồ nội thất và phụ kiện trang trí. NOBILIS là điển hình cho sự thanh lịch và hương vị tốt của văn hóa Pháp, trong khi vẫn còn mở cho các ảnh hưởng quốc tế. Luôn luôn tinh tế và có chất lượng cao nhất, các phong cách khác nhau của các bộ sưu tập NOBILIS bao gồm từ xoắn trên các mẫu truyền thống của Pháp cho đến các sáng tạo thiết kế sang trọng mới nhất. Chúng được đặc trưng bởi sự phong phú của vật liệu, sự sáng tạo, hoa văn và màu sắc cũng như sự đổi mới kỹ thuật của chúng. Là một thương hiệu, Nobilis có uy tín nhưng vẫn có thể truy cập được với các thiết kế của NOBILIS được yêu thích trong các gia đình và doanh nghiệp. Một số nhà trang trí, thiết kế nội thất và chuyên gia trang trí thành công nhất kêu gọi Nobilis chuyển đổi nội thất của các khách sạn và nhà hàng sang trọng, du thuyền, nhà riêng.

Các bộ sưu tập của Nobilis chứa những chiếc nhung xa hoa (ví dụ: Ngày đẹp trời), dệt trơn (ví dụ Elias, Trái đất, Dệt thời trang), sọc (ví dụ: Festival de Velours), hình học (ví dụ Dandy, Tailor, Taffetas XXL), dam dam (ví dụ: Palais Royal, Duomo ), tweed (ví dụ: Rue Cambon).


www.nobilis.fr