HERMESHERMES

Hermès International, sometimes also referred to as Hermès of Paris or Hermes, is a French luxury goods manufacturer. It has been consistently ranked as the world’s most valuable luxury brand in different valuation and ranking studies published by leading consultancies. Hermès as a brand enjoys an iconic status in the world of luxury. A combination of rich heritage, exquisite craftsmanship, eye for detail and high levels of quality and professionalism through the entire manufacturing process gives Hermès a position of superiority in the very competitive and ruthless world of luxury.

According to global brand valuation firm Interbrand, Hermès came in 32nd amongst the Best Global Brands 2017. With a brand valuation of USD 23.4 billion, it trails behind Louis Vuitton with a valuation of USD 28.8 billion.

Hermès is not a conglomerate in the real sense of the word and does not own a portfolio of brands like its key competitors, which include LVMH, Richemont and Kering. Currently, the range of products under the Hermès brand name includes leather goods, lifestyle accessories, perfumes and ready-to-wear.

The leather goods and saddlery category is the biggest contributor to the company’s revenues, followed by ready-to-wear and accessories, silk, textiles and fragrances.

Thierry Hermès founded the company in 1837 as a harness workshop in Paris. Originally, his intent was to serve the needs of European noblemen by providing saddles, bridles and other leather riding gear. In the early 20th century, Thierry’s son Charles-Émile Hermès moved the company’s shop to 24 Rue Du Faubourg Saint-Honore in Paris, where it remains to this very day and is the company’s global headquarters.

Gradually, the company’s product offerings expanded through generations. Between 1880 and 1900, it started selling saddlery and introduced its product in retail stores. In 1900, the company started selling the “Haut à Courroies” bag, which was meant for riders to carry their saddles in it. In 1918, Hermès introduced the first leather golf jacket with zipper, made for the then Prince of Wales. In the 1920s, accessories and clothing were introduced into the portfolio. In 1922, the first leather handbags entered the product line. The brand’s travel bags introduced in 1925 were a global success. In the 1930s, Hermès introduced products that have now entered the annals of fashion as icons – the leather Sac à dépêches (renamed as the “Kelly bag” after Grace Kelly) in 1935 and the Hermès carrés (scarves) in 1937. In 1949, the first Hermès silk tie and the first perfume ‘Eau d’ Hermès’ were introduced.

In the 1930s, the company entered the United States with an initial tie-up with the Neiman Marcus department store in New York.

The company’s iconic duc-carriage-with-horse logo and signature orange boxes were introduced in the 1950s. In the 1970s, the company established a watch subsidiary La Montre Hermès in Bienne, Switzerland. The company acquired tableware manufacturers like Puiforcat, Saint Louis and Perigord in the 1980s and consolidated its position in these segments of the luxury market.

The eye of the ultra-premium luxury segment, the “Birkin bag” was introduced in 1982, after a chance conversation between the then CEO Jean-Louis Dumas and actress and singer Jane Birkin on a flight from Paris to London, who articulated to Dumas that she needed a medium-sized bag. Each Birkin costs between USD 7,000 to USD 300,000 and is the exquisite handiwork of a single craftsman, who takes between 18 to 24 hours to complete the job via hand, more if the hide is a delicate crocodile skin.

In 1993, the company went public on the Paris Bourse, which for various reasons was considered a strategic move with its own set of weaknesses. Throughout the late 1990s, Hermès extensively followed a strategy of reducing franchise stores, by buying them up, closing quite a significant many and by opening more company-operated stores. As of 2014, Hermès operated 311 stores globally, out of which 207 were directly owned and operated by the company.

In 1976, Hermès entered into an arrangement with British luxury shoemaker John Lobb, wherein it was allowed to use its name in return for extending the distribution reach of the brand. In 1999, in one of its first non-brand moves, Hermès bought a 35 percent stake in the Jean-Paul Gaultier fashion house.

Over a period of time, the company has extended its reputation by entering into strategic collaborations with specific players and also its suppliers in the ultra-luxury segment. These include:

Setting up a joint venture with Faubourg Italia, in which Hermès holds a 60 percent share, to extend reach into the premium home furnishings segment (upholstery fabrics and wallpapers)

Holding a 30 percent share in J3L, an old French supplier of metal parts to the company

Holding a 39.5 percent stake in Perrin & Fils, which is a specialist textile weaver in a variety of categories, which include lingerie, furnis


Website: https://www.hermes.com


HERMES

Hermès International, đôi khi còn được gọi là Hermès của Paris hoặc Hermes, là một nhà sản xuất hàng xa xỉ của Pháp. Nó đã liên tục được xếp hạng là thương hiệu xa xỉ có giá trị nhất thế giới trong các nghiên cứu định giá và xếp hạng khác nhau được công bố bởi các chuyên gia tư vấn hàng đầu. Hermès như một thương hiệu thích một địa vị mang tính biểu tượng trong thế giới xa xỉ. Một sự kết hợp của di sản phong phú, sự khéo léo tinh tế, mắt chi tiết và chất lượng cao và tính chuyên nghiệp thông qua toàn bộ quá trình sản xuất mang lại cho Hermès một vị trí vượt trội trong thế giới xa xỉ rất cạnh tranh và tàn nhẫn.

Theo công ty định giá thương hiệu toàn cầu Interbrand, Hermès đứng thứ 32 trong số các thương hiệu toàn cầu tốt nhất 2017. Với mức định giá thương hiệu là 23,4 tỷ USD, nó đứng sau Louis Vuitton với mức định giá 28,8 tỷ USD.

Hermès không phải là một tập đoàn theo nghĩa thực sự của từ này và không sở hữu một danh mục đầu tư của các thương hiệu như các đối thủ cạnh tranh chính của nó, bao gồm LVMH, Richemont và Kering. Hiện tại, loạt sản phẩm dưới thương hiệu Hermès bao gồm hàng da, phụ kiện phong cách sống, nước hoa và quần áo may sẵn.

Các mặt hàng da và yên ngựa là đóng góp lớn nhất cho doanh thu của công ty, tiếp theo là quần áo may sẵn và phụ kiện, lụa, dệt may và nước hoa.

Thierry Hermès thành lập công ty vào năm 1837 như một xưởng khai thác ở Paris. Ban đầu, mục đích của ông là phục vụ nhu cầu của các nhà quý tộc châu Âu bằng cách cung cấp yên ngựa, cầu và các thiết bị cưỡi da khác. Vào đầu thế kỷ 20, Charles-Émile Hermès, con trai của Thierry, đã chuyển công ty cửa hàng của mình đến 24 Rue Du Faubourg Saint-Honore ở Paris, nơi vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay và là trụ sở của công ty toàn cầu.

Dần dần, các dịch vụ sản phẩm của công ty được mở rộng qua các thế hệ. Từ năm 1880 đến 1900, nó bắt đầu bán yên ngựa và giới thiệu sản phẩm của mình trong các cửa hàng bán lẻ. Năm 1900, công ty bắt đầu bán chiếc túi Haut à Courroies, có nghĩa là cho người lái mang theo yên ngựa trong đó. Năm 1918, Hermès đã giới thiệu chiếc áo khoác golf bằng da đầu tiên có khóa kéo, được sản xuất cho Hoàng tử xứ Wales. Trong những năm 1920, phụ kiện và quần áo đã được đưa vào danh mục đầu tư. Năm 1922, túi xách da đầu tiên bước vào dòng sản phẩm. Những chiếc túi du lịch thương hiệu được giới thiệu vào năm 1925 là một thành công toàn cầu. Vào những năm 1930, Hermès đã giới thiệu các sản phẩm hiện đã được đưa vào biên niên sử thời trang với tư cách là biểu tượng - da Sac à dépêches (được đổi tên thành túi Kelly Kelly sau Grace Kelly) vào năm 1935 và Hermès carrés (khăn quàng cổ) vào năm 1937. Năm 1949, cà vạt lụa Hermès đầu tiên và nước hoa đầu tiên 'Eau d' Hermès 'đã được giới thiệu.

Vào những năm 1930, công ty đã vào Hoa Kỳ với sự hợp tác ban đầu với cửa hàng bách hóa Neiman Marcus ở New York.

Biểu tượng duc-car-with-ngựa biểu tượng của công ty và các hộp màu cam đặc trưng đã được giới thiệu vào những năm 1950. Vào những năm 1970, công ty đã thành lập một công ty con đồng hồ La Montre Hermès tại Bienne, Thụy Sĩ. Công ty đã mua lại các nhà sản xuất bộ đồ ăn như Puiforcat, Saint Louis và Perigord trong những năm 1980 và củng cố vị trí của mình trong các phân khúc của thị trường xa xỉ này.

Mắt của phân khúc cao cấp cực kỳ cao cấp, túi Bir Birkin được giới thiệu vào năm 1982, sau cuộc trò chuyện tình cờ giữa CEO Jean-Louis Dumas lúc đó và nữ diễn viên kiêm ca sĩ Jane Birkin trên chuyến bay từ Paris đến London, người đã nói chuyện với Dumas rằng cô ấy cần một cái túi cỡ trung bình. Mỗi chiếc Birkin có giá từ 7.000 đến 300.000 USD và là công việc thủ công tinh tế của một người thợ thủ công, người mất từ ​​18 đến 24 giờ để hoàn thành công việc bằng tay, hơn nữa nếu da là da cá sấu mỏng manh.

Năm 1993, công ty đã công khai trên Paris Bourse, vì nhiều lý do được coi là một bước đi chiến lược với những điểm yếu riêng. Trong suốt cuối những năm 1990, Hermès đã thực hiện rộng rãi chiến lược giảm bớt các cửa hàng nhượng quyền, bằng cách mua chúng, đóng cửa khá nhiều và bằng cách mở thêm các cửa hàng do công ty điều hành. Tính đến năm 2014, Hermès đã vận hành 311 cửa hàng trên toàn cầu, trong đó có 207 cửa hàng được sở hữu và điều hành trực tiếp bởi công ty.

Năm 1976, Hermès tham gia một thỏa thuận với thợ đóng giày xa xỉ người Anh John lobb, trong đó nó được phép sử dụng tên của mình để đổi lấy việc mở rộng phạm vi phân phối của thương hiệu. Năm 1999, trong một trong những động thái phi thương hiệu đầu tiên của mình, Hermès đã mua 35% cổ phần của nhà mốt Jean-Paul Gaultier.

Trong một khoảng thời gian, công ty đã mở rộng danh tiếng của mình bằng cách tham gia hợp tác chiến lược với những người chơi cụ thể và cả các nhà cung cấp trong phân khúc cực kỳ xa xỉ. Bao gồm các:

Thiết lập một liên doanh với Faubourg Italia, trong đó Hermès nắm giữ 60% cổ phần, để mở rộng phạm vi sang phân khúc nội thất gia đình cao cấp (vải bọc và giấy dán tường)

Nắm giữ 30% cổ phần của J3L, một nhà cung cấp linh kiện kim loại cũ của Pháp cho công ty

Nắm giữ 39,5% cổ phần của Perrin & Fils, một công ty dệt dệt chuyên nghiệp trong nhiều loại khác nhau, bao gồm đồ lót, đồ nội thất

Trang web: https://www.hermes.com