FOGLIZZO 1921


FOGLIZZO 1921

Since 1921, Foglizzo's reputation has been founded on its design and craft of high quality leathers for the discerning clientele who require quality and individual customisation.

Heir to the best Italian tradition spanning three generations, Foglizzo is driven by a culture of excellence with unparalleled artisanal skill, innovative technical expertise and singular insight into the needs of our clientele.

From our beginnings as a supplier of high quality leather for antique car restorations, our work has expanded into the yachting, aviation, motor, boutiques and residential interior design industries.

Foglizzo’s mission is to develop customised, superior leather for those who appreciate its unique qualities and authenticity.


Website: http://www.foglizzo.com


FOGLIZZO 1921

Từ năm 1921, danh tiếng của Foglizzo đã được thiết lập dựa trên thiết kế và thủ công da chất lượng cao dành cho những khách hàng sành điệu, những người đòi hỏi chất lượng và tùy biến riêng.

Người thừa kế truyền thống tốt nhất của Ý trải qua ba thế hệ, Foglizzo được thúc đẩy bởi một nền văn hóa xuất sắc với kỹ năng thủ công vô song, chuyên môn kỹ thuật sáng tạo và hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của khách hàng của chúng tôi.

Từ khởi đầu là nhà cung cấp da chất lượng cao cho phục chế xe cổ, công việc của chúng tôi đã mở rộng sang các ngành du thuyền, hàng không, xe máy, cửa hàng và thiết kế nội thất nhà ở.

Nhiệm vụ của Foglizzo, là phát triển da tùy chỉnh, ưu việt cho những người đánh giá cao chất lượng và tính xác thực độc đáo của nó.

Trang web: http://www.foglizzo.com