BRINK CAMPMANBRINK CAMPMAN

Since 1897 already, Brink & Campman manufactures high-quality rugs. The combination of over a 100 years of experience, craftsmanship and continuous product development results in Brink & Campman being a well-known name both at home and abroad. Modern rugs are made using old crafts in our factory based in Lichtenvoorde, the Netherlands. All Brink & Campman rugs originated in the company’s own design studio. Our designers develop the unique collection range, starting with a nice yarn, inspired by the latest trends or fascinated by technical possibilities. Therefore the Brink & Campman collection proudly carries the title ‘Made in Holland’. Each fall a new Brink & Campman collection is presented, filled with novelties in several qualities.

Throughout the years Brink & Campman specialised in several rug qualities. Every quality has its own characteristics, specifications and possibilities. The variety in our collection results from de diversity in techniques being translated in Brink & Campman’s own  iconic handwriting. Axminster woven, tufted, handknotted, handwoven and handtufted are the techniques that we work with:

By means of Axminster weaving and tufting, rugs are manufactured in our own factory. The rugs are made in a traditional weaving process on Axminster looms, characterized by a cut-pile that can be either high or low. One of our most iconic qualities called ‘Rocks’ is being woven on Axminster. Rocks is made of thick wool yarn that gets its strength and thickness by the process of felting and its colours by using the space-dye technique. This combination enables a unique rug as result. On the same machine, with thinner yarn in a low pile, the intriguingly patterned Prado quality is being made as well. By adding shining eucalyptus fibres (Tencel ™) to the wool yarns a rich lustre appears to make these rugs into unique products. Made in Holland with the robot tuft technique are the Stone and Twinset qualities. The yarn that is used in these qualities gives them their robust look and feel. Moreover, this technique allows customers to choose their own shape and size rug.

BC yeti anapurna 51904 SFEER B CustomThe Yara, Nima and Yeti qualities from the Brink & Campman collection are handknotted, in both Nepal and India. The use of the finest yarns in this traditional technique gives these qualities their gorgeous look. Whether they are knotted in plain colours with natural wool yarns or made in intricate and colourful designs, these rugs look fabulous either way. The craftsmanship of this hand knotting technique is fantastic to combine with modern design.


Website: https://www.brinkandcampman.com/en/


BRINK CAMPMAN

Từ năm 1897, Brink & Campman đã sản xuất những tấm thảm chất lượng cao. Sự kết hợp của hơn 100 năm kinh nghiệm, sự khéo léo và kết quả phát triển sản phẩm liên tục giúp Brink & Campman trở thành một cái tên nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Thảm hiện đại được làm bằng cách sử dụng hàng thủ công cũ trong nhà máy của chúng tôi có trụ sở tại Lichtenvoorde, Hà Lan. Tất cả các tấm thảm Brink & Campman có nguồn gốc trong studio thiết kế riêng của công ty. Các nhà thiết kế của chúng tôi phát triển phạm vi bộ sưu tập độc đáo, bắt đầu với một sợi đẹp, lấy cảm hứng từ các xu hướng mới nhất hoặc bị mê hoặc bởi các khả năng kỹ thuật. Do đó, bộ sưu tập Brink & Campman tự hào mang danh hiệu ‘Made in Holland. Mỗi mùa thu, một bộ sưu tập Brink & Campman mới được trình bày, chứa đầy sự mới lạ trong một số phẩm chất.

 Trong suốt những năm qua, Brink & Campman chuyên về một số phẩm chất thảm. Mỗi chất lượng có đặc điểm, thông số kỹ thuật và khả năng riêng của nó. Sự đa dạng trong bộ sưu tập của chúng tôi là kết quả của sự đa dạng trong các kỹ thuật được dịch bằng chữ viết tay mang tính biểu tượng của Brink & Campman. Axax dệt, chần, đan bằng tay, dệt thủ công và đan bằng tay là những kỹ thuật mà chúng tôi làm việc với:

Bằng phương pháp dệt và chần sợi Axax, thảm được sản xuất tại nhà máy riêng của chúng tôi. Các tấm thảm được thực hiện trong một quy trình dệt truyền thống trên khung dệt Axax, đặc trưng bởi một cọc cắt có thể cao hoặc thấp. Một trong những phẩm chất mang tính biểu tượng nhất của chúng tôi được gọi là ‘Rocks Đá đang được dệt trên Axminster. Đá được làm bằng sợi len dày có được sức mạnh và độ dày của nó bằng quá trình nỉ và màu sắc của nó bằng cách sử dụng kỹ thuật nhuộm không gian. Sự kết hợp này cho phép một tấm thảm độc đáo như kết quả. Trên cùng một máy, với sợi mỏng hơn trong một đống thấp, chất lượng họa tiết Prado hấp dẫn cũng đang được thực hiện. Bằng cách thêm sợi bạch đàn sáng (Tencel ™) vào sợi len, một ánh sáng phong phú xuất hiện để biến những tấm thảm này thành các sản phẩm độc đáo. Được sản xuất tại Hà Lan với kỹ thuật búi robot là phẩm chất của Stone và Twinset. Sợi được sử dụng trong những phẩm chất này mang lại cho họ vẻ ngoài mạnh mẽ và cảm giác. Hơn nữa, kỹ thuật này cho phép khách hàng chọn tấm thảm hình dạng và kích thước của riêng họ.

BC yeti anapurna 51904 SFEER B Custom Các phẩm chất của Yara, Nima và Yeti từ bộ sưu tập Brink & Campman được ghi nhận bằng tay, ở cả Nepal và Ấn Độ. Việc sử dụng các loại sợi tốt nhất trong kỹ thuật truyền thống này mang lại cho những phẩm chất này vẻ ngoài tuyệt đẹp của chúng. Cho dù chúng được thắt nút bằng màu trơn với sợi len tự nhiên hoặc được làm trong các thiết kế phức tạp và đầy màu sắc, những tấm thảm này trông cũng tuyệt vời. Sự khéo léo của kỹ thuật thắt nút tay này là tuyệt vời để kết hợp với thiết kế hiện đại.

Trang web: https://www.brinkandcampman.com/en/